Please in my backyard, yes!

Please in my backyard, yes! De algemene trend, met name in de media, is dat het overgrote deel van de samenleving er steeds meer van doordrongen is dat duurzame energie een steeds prominentere plaats in zal gaan nemen in de energie voorziening. De overheid stimuleert dit ook door de meerdere regelingen waaronder de SDE++. Daarnaast […]