Integratie

Integratie in de natuurlijke habitat

In ons projectontwerp nemen we technieken op die de biodiversiteit bevorderen, zoals drijvende ecosystemen (begroeide wetlands), ‘Biohutten’ (kunstmatige viskwekerijen). De openheid en transparantie van het ontwerp zorgen voor een optimale lichttransmissie.

Door het gebruik van deze technieken varieert het effect op de natuurlijke habitat van een zo laag mogelijke impact tot het bevorderen van de biodiversiteit.

Floating Energy maakt altijd gebruik van A-merk componenten. De stalen onderdelen zijn gemaakt van Magnelis®, een coating die alle stalen onderdelen corrosiebestendig maakt. Hierdoor kan het systeem geplaatst worden op zowel zoute-, brakke-, verontreinigde- als drinkwater locaties.

Biohutten

Een natuurlijk substraat

Een complexe habitat voor ongewervelden en flora, die een natuurlijke voedselbron voor jonge vis vormt

Een schuilplaats tegen roofdieren

In de Biohut zijn jonge vissen veilig voor roofdieren

Gemaakt van 100% recyclebare en gerecycleerde materialen

Geïntegreerde begroeide waterrijke gebieden

Door de combinatie van begroeide waterrijke gebieden met een drijvend energiesysteem worden aantrekkelijke groene toevluchtsoorden voor wilde dieren en mensen gecreëerd. De drassige gebieden hebben meerdere voordelen: habitatcreatie, stedelijk waterlandschap, waterkwaliteitsbeheer en afvalwaterzuivering.

Duurzame energieopwekking

Om een bijdrage te kunnen leveren aan een duurzamer milieu, realiseert Floating Energy uw PV project.

Om de totale bijdrage te optimaliseren kijken we naar de optimale balans tussen kostenefficiëntie en de CO2 footprint. Met andere woorden, verminder de transportbetrokkenheid door zoveel mogelijk gebruik te maken van lokale componenten. Daarnaast beperken we het totale aantal transportkilometers tot een minimum door een optimaal volume aan materiaal per kilometer.

Wij hebben een holistische kijk op de volledige bijdrage aan de totale netto waarde van de voetafdruk van het ontwerp, de materialen en het transport en de opwekking.

Recreatie

Veel beschikbare waterlocaties worden momenteel gebruikt voor recreatie- en sportactiviteiten zoals watersport, visserij en zeilsport. De drijvende eilanden bieden mogelijkheden voor medegebruik.

Door het creëren van faciliteiten rond de eilanden voor visserij en pleziervaart zou dit extra functionaliteit creëren voor alle belanghebbenden. Floating Energy is op zoek naar creatieve oplossingen om een toegevoegde waarde te creëren voor alle betrokken partijen. Voorbeelden zijn aanlegplaatsen voor recreatievaart en visplekken.

Lichtdoorlatendheid

Om de impact van het systeem op de waterlocatie te beperken ondersteunt het ontwerp dit op twee manieren:

  • Openheid van het systeem om de directe schaduw creërende delen te minimaliseren en voldoende afstand tussen het water en de panelen te creëren om indirect licht in het water te ondersteunen.

  • Hoeveelheid geïnstalleerde wattpiek opwekking per vierkante meter. Een oost-west ontwerp zal dit vergemakkelijken. Op deze manier wordt het totale bezette wateroppervlak gereduceerd tot een geoptimaliseerd minimum ten opzichte van de geproduceerde hoeveelheid duurzame energie.