Slufter Maasvlakte Rotterdam

Recente projecten

Floating Energy was een deelnemende hoofdaannemer in het Nationaal Consortium Zon op Water. Het systeem was het enige solar tracking systeem in de pilot op de Maasvlakte. Tijdens deze pilot, gestart in 2017, doorstond het systeem stormen en extreem hoge golfhoogtes. Hieronder viel ook de storm van 18 januari 2018, met gemeten windkrachten van 11 Beaufort en golfhoogtes tot 2 meter!

Het innovatieve systeem is ontworpen om tot 30% meer groene stroom te leveren dan reguliere, vaste zonne-installaties. Hiermee kan de winstgevendheid van projecten worden verhoogd en de energietransitie worden versneld.

Delen: